Версия 12.12 от 11.12.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Версия 12.11 от 11.11.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Версия 12.10 от 8.10.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Версия 12.09 от 10.09.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Версия 12.08 от 11.08.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Версия 12.07 от 9.07.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Версия 12.06 от 7.06.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

  Сега започва сериозната работа по попълване на подробностите в картата.

 Информацията се конвертира от землищните планове според НТП
 (начин на трайно ползване) на имотите. Разработих нов начин за
 конвертиране на данните, става много по-бързо от преди, за да може
 картата да придобие някакъв по-пълен вид в обозримо бъдеще. За сметка
 на точност и актуалност, изцяло зависещи от данните в землищата.


Версия 12.05 от 9.05.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

   Промените са най-вече технически - корекции и реорганизация на картата:
уточнени областните граници, наново генериран релеф, коригирани бъгове и т.н.;


Версия 12.04 от 8.04.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 12.03 от 12.03.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 12.02 от 12.02.2012:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

  Започвам въвеждането на новите актуални номера на общинските пътища,  
  според решение №236 на МС от 13 април 2007 г. и решение №155 на МС от 14 март 2009 г.  
  До момента са въведени в обл. Враца и частично в обл. София.  


Версия 12.01 от 09.01.2012:   *

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия: