Версия 16.12 от 19.12.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:

Изменения в картата на административните граници:

* Картата с границите е прозрачна. Може да се използва едновременно във всяка
  друга карта за визуализация на всички граници.


Версия 16.10 от 17.10.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.08 от 17.08.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.06 от 13.06.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.05 от 15.05.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.04 от 12.04.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.03 от 14.03.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.02 от 07.02.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия:


Версия 16.01 от 11.01.2016:

Инсталация за Mapsource:   кирилица   латиница

Файл за GPS уреди:   кирилица   латиница

Новото в тази версия: